Sisukaart

Vali keel:

Eesti keeles

Kodu > Andmebaas > Venemaa > Tutvustus

Ole informeeritud

Prindi see leht

Tutvustus

Moskva, Punane väljak. Miljonite inimeste kannatuste sümbol. 9. mai 2008.

Venemaa on maa, mis on nii absoluutnumbrite poolest kui suhteliselt, üks kõige rohkem kommunismi tulemusel kannatanud maid maailmas. Kommunistide võimuletõus 1917.aastal ning nende võimu kindlustumine kodusõjas hävitas Venemaa senise elukorralduse, pühkis minema seni maad tsivilisatsiooni teel hoidnud kitsa haritlaste kihi ning muutis vene rahva kommunismi käsilaseks, kelle abil kommunistlikud tegelased viisid sõja ja hävingu teistesse maailma riikidesse. Katse üles ehitada kommunistlik üliriik lõppes ebaõnnestumisega, viies Venemaa 1990.aastate alguseks ühte suurimasse kriisi oma ajaloos. Kommunismiohvrite arvu kohta Venemaal on esitatud mitmeid oletusi. „Kommunismi mustas raamatus” on selleks esitatud 20 miljonit inimest, kuid näiteks akadeemik A.Jakovlev väidab, et  ainuüksi kommunistide poolt valla päästetud kodusõja ohvrite hulk ulatub 13 miljonile inimesele, millele tuleb lisada 1920. aastate alguses surnuks näljutatud 5,5 miljonit ning 1930.aastatel samal põhjusel surnud vähemalt 5 miljonit inimest. Nõukogude terrori käigus hukati või hukkus vangilaagrites Jakovlevi hinnangul 20-25 miljonit inimest. Kui sellele lisada küüditamise käigus hukkunud miljonid, kõigub ohvrite arv 50-60 miljoni vahel. Sellele tuleks tegelikult lisada veel Stalini osavõtul valla päästetud II maailmasõjas hukkunud inimesed, kelle hulk viimastel andmetel ulatub 27 miljoni NSVL kodanikuni. Kommunismi tekitatud demograafilisest katastroofist pole Venemaa suutnud tänaseni väljuda.