Sisukaart

Vali keel:

Eesti keeles

Kodu > Andmebaas > Poola > Tutvustus

Ole informeeritud

Prindi see leht

Tutvustus

Katõni massimõrva ohvrid. Scanpix.

Euroopa üks suurimaid riike Poola langes kommunistliku Venemaa agressiooni ohvriks juba oma taassünni järel 1918.aastal. 1920.aastal ründas Nõukogude Venemaa Poolat ning vaid raskete kaotuste hinnaga õnnestus Poolal rünnak tõrjuda. Järgnenud iseseisvusperioodil arenes Poola kiirelt edasi, ületades oma arengutasemelt näiteks selliseid riike nagu Hispaania või Portugal. 1939.aastal langes Poola natsliku Saksamaa ning kommunistliku vahel sõlmitud Molotov-Ribbentropi pakti ohvriks ning jaotati natside ja kommunistide vahel, kes mõlemad asusid Poolas ellu viima tõelist hävituspoliitikat. Pruunile terrorile lisandus punane: 1940-1941 viisid kommunistlikud võimud endale haaratud Poola aladel läbi neli küüditamist, saates Siberisse üle 320 000 inimese. Arreteeriti kümneid tuhandeid inimesi, NKVD poolt lasti Katõnis ja teistes hukkamiskohtades maha mitukümmend tuhat vangistatud Poola ohvitseri. 1944-1945.aastal hõivas Punaarmee Poola, kehtestades siin vägivaldselt kommunistliku süsteemi. Poola idapoolsed alad ühendati NSV Liiduga, kompensatsiooniks sai Poola endale varem Saksamaale kuulunud alasid. NSV Liiduga liidetud aladelt asutati ümber 1,2 miljonit poolakat. Surumaks maha vastupanu kommunistlikule süsteemile, arreteeriti ning saadeti Siberisse 27 000 poola vastupanuvõitlejat, osa neist lasti NKVD poolt maha. Poolas kehtestati kommunistlik süsteem, millega rahvas aga ei leppinud. 1956.aasta surusid kommunistlikud võimud sõjaväge kasutades maha vastuhaku Poznanis, järgnenud kogu maad haaranud protestiliikumine sundis võime teatavatele järeleandmistele. Need ei suutnud Poolale aga tagada soovitud arengut, mistõttu Poola jäi peagi maha isegi nendest maadest, kellest enne II maailmasõda oli selgelt ees olnud. Vastupanuliikumine Poolas jõudis tippu sõltumatu ametiühinguliikumise „Solidaarsus” loomisega, mis ajutiselt sõjaseisukorda kasutades küll maha suruti, kuid mille tegevus viis kommunistliku süsteemi lagunemisele ning esimese mittekommunistliku valitsuse moodustamiseni sõjajärgses Kesk- ja Ida-Euroopas 1989.aastal. Kokku on Poolas kommunistlike repressioonide ohvriks langenud isikute nimekirjas 640 000 nime.Faktid

  • Nõukogude armee okupeeris Poola idapiirkonnad 17. septembril 1939
  • Poolas kannatas kommunistlike repressioonide tõttul umbes 2 miljonit inimest

Kirjandus