Sisukaart

Vali keel:

Eesti keeles

Kodu > Andmebaas > Läti > Tutvustus

Ole informeeritud

Prindi see leht

Tutvustus

Okupatsiooni algus: Nõukogude tankid Riias 17. juuni keskpäeval 1940.

Balti mere ääres asuv Läti kuulutas end iseseisvaks 1918.aastal, kinnitades seda Venemaaga 1920.aastal sõlmitud rahulepingus. 1939.aastal langes Läti natsi Saksamaa ning kommunistliku Venemaa vahel sõlmitud Molotov-Ribbentropi pakti ohvriks, okupeeriti 1940.aastal ning liideti NSV Liidu koosseisu. Kommunistliku vägivallavalitsuse kehtestamine tõi kaasa ulatusliku terrori, tsiviilühiskonna ja kodanikevabaduste hävitamise, senise elukorralduse ja majandusmudeli likvideerimise ja tugeva surve rahvuskultuurile. Kokku langes repressioonide ohvriks Lätis 214 905 inimest, sellele arvule lisandub 59 742 küüditatut. 265 000 inimest oli sunnitud Lätist kommunistliku terrori eest põgenema. Kuigi otsene terror vähenes Stalini surma järel, jäi kommunistlik süsteem püsima, viies Läti hävingu äärele. Sihikindla venestuspoliitika tulemusel langes lätlaste osakaal Lätis 77 protsendilt 1935.aastal 52 protsendile 1989.aastal. Läti pääsemiseks oli iseseisvuse taastamine 1991.aastal, kuid aastakümnete jooksul tekkinud mahajäämuse likvideerimine võtab veel pikka aega.Faktid

  • Läti okupeeriti Nõukogude Liidu poolt 17. juunil 1940
  • Lätis kannatas kommunistlike repressioonide tõttu 214 905 inimest

Kirjandus