Sisukaart

Vali keel:

Eesti keeles

Kodu > Andmebaas > Afganistan > Ajalooline ülevaade > 1919-1978

Ole informeeritud

Prindi see leht

1919-1978

Tsaari Venemaa huvide eest seismist Afganistanis jätkas NSV Liit antikolonialismi ja klassivõitluse või dzihhaadi (püha sõja) loosungi all. 1921. aastal  sõlmitud rahuleping ja vastastikuse abistamise leping NSV Liiduga kehtis vormiliselt, kuid Nõukogude väed vallutasid 1920. aasta septembris Buhhaara khaaniriigi, mis oli vahepeal kuulunud Afganistani Kuningriigi koosseisu. Punaarmee laiendas ope¬ratsioone ka teeröövliteks nimetatud basmatšidest talupoegade vastu, kes ei olnud kunagi selles piirkonnas tunnistanud vene ja hiljem bolševike ülemvõimu. Ehkki piirkonna annekteerimine viidi lõpule 1924. aastal, jätkusid seal lahingud 10 aastat. Ka mujal Kesk-Aasias stalinismi vastu võidelnud basmatšid purustas Punaarmee 1933. Ohvrite arv on teadmata, ligi miljon neist põgenes Afganistani.

1929. aastal alanud põllumajanduslike reformide poliitika ja türgi eeskujul toimunud ühiskonna ilmalikustamine tõi kaasa talurahva ülestõusu, mis kukutas ajutiselt 1925. aastast kehtinud konstitutsioonilise monarhia. NSV Liidu sõdurite ja Usbekistani NSV üksuste  sissetung viis valitsusjõud moodustanud 5000 afgaani tapmiseni, kuninga põgenemiseni ja Punaarmee terrori ning massimõrvade laienemiseni maapiirkondades. Pärast Nõukogude toetuse katkemist kukutati mässulised ja taastati hõimude kokkuleppel monarhia. Vastuseks basmatšide abistamise lõpetamise eest tunnustati uut kuningat ja valitsust ka Moskvas. Suhteliselt stabiilne periood Zahir Shahi juhtimisel kestis 1964. aastani, mil kuningas oli sunnitud tulema vastu opositsiooni nõudmistele ja välja kuulutama konstitutsioonilise monarhia ning edendama parlamentaarset demokraatiat.

Tegelikkuses tõi see kaasa võimuvõitluse süvenemise. 1963. aastal kuninga poolt võimu juurest eemale tõrjutud peaminister Muhammad Daud lõi va¬jalikud tingimused sõjaliseks riigipöördeks 1973. aastaks, mil see vasakpoolsete ohvitseride toetusel läbi viidi. Riigipöörde järel tehti algust esimese repressioonide lainega endise valitsuseliidi ja iseseisvuslaste vastu. Piinamisest ja terrorist said igapäevased vahendid ning 1974. aastal õnnistati sisse kurikuulus Pol-i Tšarki vangla. Sellest hoolimata tõrjus Daud kommunistid 1975. aastal kõrvale ja sõlmis ma¬janduslepped Idablokimaade, Iraani ja Indiaga, mille järel halvenesid suhted NSV Liiduga.